logo

Salgsvilkår for carinaskincare.no Juicydrops AS

Partene

Selger er Juicydrops AS, Fougstadsgate 8B, carina@juicydrops.no, +47 47254370, organisasjonsnummer 813846802, og betegnes som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes som kjøper/kjøperen.

Registrering

For å handle hos carinaskincare.no må du ikke opprette en konto, men kan handle som gjest. Om du velger å lage deg en konto på carinaskincare.no vil det gjøre din handel lettere neste gang du logger inn da dine opplysninger med navn og adresse vil allerede vært lagret. Du vil også kunne ha tilgang til tidligere ordre samt enkelt gjøre et gjenkjøp. Registreringen er gratis og uten forpliktelser om kjøp. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. For din egen sikkerhet er det viktig at du tar godt vare på passordet ditt. Passordet velger du selv når du registrerer deg.

carinaskincare.no Juicydrops AS kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år og forutsetter at du har en kredittkortavtale med din bank eller ditt kortselskap

Carinaskincare.no selger varer ment for privatmarkedet. Varer du handler hos oss er derfor ikke ment for videresalg, men til eget bruk.

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at carinaskincare.no (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om deg i form av e-postadresse og navn. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan gjøres via egen link i nyhetsbrevet du mottar, eller ved å ta kontakt på carina@juicydrops.no. Carinaskincare.no har informert bruker om rettigheter etter personvernforordningen.

Adresseendring

Av sikkerhetsmessige årsaker må kjøper selv endre adressen under “Mine adresser” på “Min side”. Adressen kjøper velger som standardadresse vil bli brukt som standard leveringsadresse ved fremtidige kjøp, men vil ikke påvirke allerede eksisterende ordre. Selger sender alle pakker til leveringsadressen som er lagret på ordren når vi registrerer kjøperens innbetaling. Kjøper velger selv leveringsadresse når du går til kassen. Kjøper har også muligheten til å selv endre leveringsadressen før betaling av ordren.

Betaling

Som betalingsløsning bruker carinaskincare.no kortbetaling via Stripe samt Vipps. For kortbetaling kan du bruke alle typer betalingskort. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Selger må ha registrert innbetaling før vi behandler ordren.

Frakt

Hos carinaskincare.no er det gratis frakt hvis du handler for kr 699 eller mer. Pakker sendes  med sporing via Posten Norge AS. 

Leveransevilkår

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Carinaskincare.no har forsendelser til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Varer kan sendes til alle land, men da må dette avtales særskilt mellom kjøper og carinaskincare.no skriftlig via e-post. Pris for sending vil bli oppgitt ved forespørsel.
Leveringstiden varierer for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 3 og 5 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk. Epidemier som Covid-19 vil også kunne påvirke leveringstider.

Pakker kan leveres i din postkasse. I noen tilfeller, for eksempel hvis postkassen din er full eller pakken er for stor til å passe i din postkasse, må du hente pakken på postkontor. Da vil da få hentevarsel. 

Som kjøper plikter du å følge med på status på din forsendelse. Carinaskincare.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.

Dersom kjøper ikke er hjemme på leveringstidspunkt, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til selger for kjøpers regning. Kjøper vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til gjeldene fraktsats for kjøpers bestilling. Dersom kjøper ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil kjøper bli belastet et gebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp i tillegg til returfrakt på kr 149,-. Eventuelt restbeløp blir kreditert til kjøpers kort eller kontonummer avhengig av kjøpers betalingsmetode.

Dersom kjøper ber Posten om å returnere varen, samt at kjøper på forhånd melder fra til selger om at kjøper benytter seg av angreretten innen fristen, skal kjøper kun betale for returkostnaden. Om din pakke ikke leveres innen avtalt tid kan kjøper fastsette en rimelig tilleggsfrist. Skulle denne fristen oversittes kan kjøper heve kjøpet og få pengene tilbake innen 14 dager.

Skadde sendinger

Dersom kjøper mottar en skadd sending, plikter kjøper å ta kontakt på carina@juicydrops.no så fort kjøper oppdager skade samt legge ved bilde som dokumentasjon. Kjøper vil få svar så fort som mulig og selger vil hjelpe deg videre. Varer som er skadet etter sending med Posten må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut.

Vareinformasjon

Carinaskincare.no gjør hele tiden sitt beste for å gi kjøper korrekte produktopplysninger. Carinaskincare.no tar allikevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse. Carinaskincare.no tar også forbehold om at det kan bli tomt på lager. 

Copyright

Innhold på www.carinaskincare.no er Juicydrops AS sin eiendom. Dette innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder, grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Juicydrops AS.

Kjøp av digitale produkter og online kurs

Alle digitale produkter og online kurs som er kjøpt kan kun benyttes av kunden som har registrert seg og betalt for tjenesten. All innhold tilhører carinaskincare.no og Juicydrops AS og er beskyttet under åndsverskloven og opprettshavloven. Innhold kan kun benyttes til egen bruk og må ikke deles videre med andre eller brukes uten skriftlig tillatelse fra Juicydrops AS. Om man misbruker sitt medlemskap i de digitale plattformene ved å dele passord eller innhold i disse tjenestene vil man bli fjernet som bruker uten å få tilbakebetalt det man har kjøpt tjenesten for. Man risikere også rettslig straff for brudd på åndsverk og opprettshavslovene.

Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig på mail til carina@juicydrops.no. Tilbakebetaling ved angring/reklamasjon som medfører kreditering, skal skje innen 14 dager etter mottak av retur sendingen. Angreretten på digitale tjenester som nettkurs gjelder ikke etter at kunden har logget seg inn i kurs-portalen og hatt tilgang til kurs-materialet. Det består av nedlastbar innhold og materiale. 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Angrerett og angrefrist

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre ditt kjøp av varer. Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter mottatt leveranse gir melding om at kjøper benytter angreretten (angrefrist). Dersom kjøper ikke har mottatt angrerettskjema med sendingen utvides fristen til 3 måneder.
Angreretten forutsetter av varen er ubrukt og leveres tilbake i samme originalemballasjen og tilstand som når den ble mottatt. Kjøper betaler frakt og har ansvaret for at varen blir sent forsvarlig tilbake til selger.
Ved all retur skal det først sendes e-post til carina@juicydrops.no om at du ønsker å returnere varen. Denne vil bli besvart med returinstrukser.
Varene kjøper returnerer skal sendes som vanlig pakkepost. Returer som sendes som oppkrav til Juicydrops AS eller samarbeidspartnere vil ikke bli hentet. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.
Angrefristen gjelder ikke på varer som er spesialbestilt til deg etter skriftlig avtale mellom partene eller varer som er åpnet, brukt eller ikke kan returneres i samme tilstand som den ble mottatt.

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom kjøper beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Reklamasjon

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Om det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren skriftlig melding om at kjøper vil påberope seg mangelen (reklamasjon). En mangel som viser seg innen seks måneder etter at kjøper overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, skal det sendes skriftlig varsel om dette så fort det oppdages til carina@juicydrops.no

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss på carina@juicydrops.no

Konfliktløsning

Ved en eventuell tvist følger carinaskincare.no Forbrukerklageutvalgets avgjørelse.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.